Scroll Top
1619 София, ул. "Огнеборец" 3

D-HOME. УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП

D-HOME – Жилищна сграда с подземен паркинг

Изпълнението на укрепването на строителения изкоп за обекта, находящ се в м. ”Карпузица”, район Витоша, град София се извършва чрез „Берлинска стена“.

Дейностите включват:

  • Сондиране без обсаждане ф 400 – 833,00 м;
  • Доставка и монтаж на профили IPE 200, 220, 240 и 360;
  • Доставка и полагане на бетон за пилоти C25/30;
  • Изпълнение на пръскан бетон между пилотите и заварени мрежи N8 20/20.

Изпълняваните сондажи са с различна дълбочина и варират от 6 до 9 метра. Тази система на укрепване на строителен изкоп – посредством система от пилоти, армомрежи и пръскан бетон, е система която се използва предимно в градска среда.

Обекта се характеризира с изпълнение на дейностите в ограничено пространство, предвид застрояването разположено в непосредствена близост.

Укрепването се извършва посредством машина за шпунтови стени и пилоти SM 11/14 V

Срок за изпълнение на укрепване на обекта.

Срок за изпълнение на обекта – 40 календарни дни от подписване на договора.

Дейностите са изпълнени през 2022 г.

ОЩЕ НАШИ ПРОЕКТИ
1