Scroll Top
1619 София, ул. "Огнеборец" 3

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТУНЕЛ „ЖЕЛЕЗНИЦА“ ОТ АМ “СТРУМА”

Северен портал Тунел Железница

НАПРЕДЪК ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТУНЕЛ „ЖЕЛЕЗНИЦА“

През месец май 2022г. беше изцяло завършен открития участък от конструкцията на двете тръби на Тунел „Железница“.

Тунел „Железница“ е част от Автомагистрала „Струма“ и е най-дългият пътен тунел на територията на Република България с дължина:

От км 366+746.80 до км 368+768,20 – ляво платно с дължина 2021.40м.

От км 366+766,80 до км 368+764,20 – дясно платно с дължина 1997,40м.-

Строителството се финансира от националния бюджет и Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ).

В момента се изпълняват монтажните работи свързани със системите за управление на тунела, организацията на движение, вентилация, осветление и др.

Към настоящия момент всички строителни дейности се изпълняват в срок.