Scroll Top
1619 София, ул. "Огнеборец" 3

Кариери

Кариери


ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ

Основни изисквания:

-образование – висше или средно специално;

– опит на подобна позиция. Опит при изграждане на обекти свързани с геотехническо укрепване, хидротехническо и тунелно строителство ще се считат за предимство;

– компютърна грамотност – MS Office, AutoCad, Internet и др;

– познания при разчитането на строителна и проектна документация;

– много добри комуникационни и организационни умения, силна мотивация, инициативност, умения за работа в екип;

– работа в динамична среда.

Предимства при разглеждане на кандидатурите:

– Опит при изпълнението на геотехнически дейности;

– Опит при изграждането на хидротехнически системи и съоръжения;

– Опит при изграждането на подземни съоръжения в частност тунели;

Необходими документи:

– Диплома за завършено образование;

– Свидетелство за управление на МПС.

Основни отговорности:

– Пряк контрол на извършените СМР;

– Запознаване с документацията на обекта, работни чертежи, проектно-сметна документация, необходимите трудови и материални ресурси;

– Следи за точното спазване на утвърдените проекти, предписанията на проектантите, инвеститорския контрол и държавните контролни органи и не допускате никакви отклонения от тях без писменото съгласие или нареждане на проектанта и инвеститорския контрол на обекта;

– Следи за спазването на законовите нормативни изисквания, опазване сигурността на персонала и фирменото имущество;

– Изготвяне на дневни отчети за свършената работа, както и ежемесечен отчет на дейността;

– Контрол и своевременни заявки на материали, инструменти и др. на обекта;

– Взаимодействие с представителите на възложителя, строителен надзор, проектанти и подизпълнители;

– Води ежедневните инструктажи на обекта.

Фирмата предлага:

– Добро заплащане от 2 500 лв. до 4 000 лв.;

– Работа на пълен работен ден;

– Допълнителни социални придобивки – квартира, ваучери за храна и допълнително здравно осигуряване.

При проявен интерес, моля изпратете подробна автобиография на office@gcbg.bg


1