Scroll Top
1619 София, ул. "Огнеборец" 3

Дейности

Строителни дейности тунелно строителство

Фирмата е специализирана в сферата на тунелното строителство…

Укрепване със сондажно-изливни пилоти. Изпълнение на пръскан бетон

Изпълнение на укрепване на изкопи,  скатове и дълбоко фундиране…

армиран насип хвостохранилище

Фирмата изпълнява различни хидротехнически съоръжения…

Строителни дейности ПРЪСКАН БЕТОН

Изпълнение на пръскан бетон по сух и мокър метод на полагане…

Изпълнение на контактно инжектиране в свода на тунела

Строителни дейности заздравително и запълнително инжектиране  …

Строителни дейности АНКЕРИ при тунелно строителство

Фирмата разполага с необходимата техника и обучен персонал…

Строителни дейности ДЪЛБОКО ФУНДИРАНЕ

Изпълнение на сондажно-изливни пилоти и микропилоти …

Укрепване на дълбок изкоп извини пилоти

Дълбоки строителни изкопи, свлачища, срутища и скални откоси …