Scroll Top
1619 София, ул. "Огнеборец" 3

РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПЪТЕН ТУНЕЛ „ВИТИНЯ“

Тунел Витиня

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПЪТЕН ТУНЕЛ „ВИТИНЯ“ – ДЯСНА ТРЪБА, ПРИ КМ 32+260 НА АМ „ХЕМУС“.

Дейностите по привеждане на Тунел “Витиня” към съвременните технически изисквания включва доизграждане на три напречни връзки между двете тръби на тунела.

Предстои изпълнение на две напречни галерии осигуряващи пешеходно преминаване и една осигуряваща пешеходно и автомобилно движение. Галериите ще бъдат оборудвани с противопожарни врати, електроинсталации, вентилационни боксове и осветление.

Изкопните работи ще се извършат по т. нар. метод „черно сечение“, посредством тунелни багери.

Comments (1)

[…] clindamycin 300[…]

clindamycin 300

Comments are closed.