Scroll Top
1619 София, ул. "Огнеборец" 3

АНКЕРИ

Строителни дейности АНКЕРИ при тунелно строителство

АНКЕРИ

Фирмата разполага с необходимата техника и обучен персонал за изпълнението на различни  видове анкери:

  • Самопробивни инжекционни анкери тип IBO;
  • Напрегнати въжени анкери;
  • Почвени анкери тип “GEWI”

“Глобал Кънстръкшън” ЕАД разполага с необходимата апаратура за контрол на постигнатите резултати по отношение носимоспособността анкерите.