Scroll Top
1619 София, ул. "Огнеборец" 3

ПРЪСКАН БЕТОН

Строителни дейности ПРЪСКАН БЕТОН

Пръсканият бетон/Торкрет бетон/ най-общо представлява смес от цимент, добавъчни материали, вода и специални добавки, които се полагат посредством пръскане чрез сгъстен въздух през дюза с голяма скорост.

Използва се за укрепване и стабилизиране на различни видове земни и скални откоси във всички сфери на строителството.

Пръскания бетон е широко използван в тунелното строителство. В комбинация със специализирани добавки се постига високи стойности на началната якост, което осигурява безопасно изпълнение на дейности в зоните на работа и увеличава напредъка.

Пръсканият бетон се използва както за изпълнение на защитни покрития, така и с подходящо армиране може да образува носеща конструкция.

Предвид спецификата на полагане на пръскания бетон, характеризиращ се с изцяло механизиран процес на полагане без необходимост кофраж, осигурява висока производителност.

Изпълнението на пръскан бетон се извършва по два основни способа сух и мокър. Сухият способ на нанасяне се характеризира с подаване на суха смес от цимент и добавъчен материал, към която в дюзата се впръсква необходимото количество вода, докато при мокрия способ към машината се подава директно готова бетонова смес.

Изпълнението на пръскания бетон се извършва посредством мобилна роботизирана система, която позволява използването конкретно процентно съотношение на добавки за повишаване началната якост на бетона.

ПРЪСКАН БЕТОН

Фирмата разполага с необходимата техника и обучен персонал за изпълнение на пръскан бетон по сух и мокър метод на полагане. Основното му предназначение е за укрепване на скатове при земни работи, свлачища, тунелно строителство и др.

Фирмата разполага с необходимото оборудване за изследване на якостните свойства на бетона в ранните часове на полагане.