Scroll Top
1619 София, ул. "Огнеборец" 3

ИНЖЕКЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ

Изпълнение на контактно инжектиране в свода на тунела

ИНЖЕКЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ

Основните видове работи, които фирмата извършва са:

  • Заздравително инжектиране;
  • Запълнително инжектиране;
  • Противофилтрационно инжектиране.

“Глобал Кънстръкшън” ЕАД се фокусира при изпълнението на инжекционни мероприятия при изграждане изграждане на тунели.