Scroll Top
1619 София, ул. "Огнеборец" 3

УКРЕПВАНЕ

Укрепване на дълбок изкоп извини пилоти

УКРЕПВАНЕ НА ДЪЛБОКИ СТРОИТЕЛНИ ИЗКОПИ

  • Сондажно-изливни пилоти и микропилоти;
  • Укрепване чрез Берлински стени;
  • Шпунтови стени.
Изпълнение на укрепване на скат с анкери и пръскан бетон Северен портал Тунел Железница

УКРЕПВАНЕ НА СКАТОВЕ

  • Укрепване на свлачища;
  • Укрепване на срутища;
  • Укрепване чрез акерни системи;
  • Укрепване чрез армиран пръскан бетон;
  • Предпазни стоманени мрежи за скатове.