Scroll Top
1619 София, ул. "Огнеборец" 3

УКРЕПВАНЕ С БЕРЛИНСКА СТЕНА Р-Н СТУДЕНТСКИ

Усрепване на изкоп с берлинска стена

УКРЕПВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП  Посредством Берлинска стена

Стартира изпълнението на укрепване с Берлинска стена на строителен изкоп за обект „Разширение (пристройка), реконструкция и вътрешно преустройство на съществуващ магазин за хранителни стоки, р-н „Студентски“; гр. София”

Дейностите по изпълнение на обекта включват. Укрепване на строителен изкоп посредством сондажно изливни пилоти ф600 и пръскан бетон между пилотите и Укрепване на изкопа към подхода на съществуващата сграда и вътрешна регулация, чрез сондаж на отвори ф350 и ф400 за изпълнение на укрепване тип „Берлинска стена“.

Метода „Берлинска стена“ е изключително подходящ за места с интензивното градско застрояване. Той осигурява бързина и минимална загуба на пространство при изпълнение на укрепване на дълбоки строителни изкопи.

 

Вижте още проекти за укрепване с берлинска стена, изпълнявани от “Глобал Кънстръкшън” АД – тук !

Comments (1)

[…] clindamicina crema[…]

clindamicina crema

Comments are closed.