Scroll Top
1619 София, ул. "Огнеборец" 3

Тунел „Железница“ – АМ „Струма“

АМ „Струма“ – Тунел „Железница“

Тунел “Железница” е разположен в Югозападната част на България на територията на област Благоевград. Обектът е с начален километраж км 366+720 и краен километраж км 369+000.

В ситуационно отношение участъка преминава през няколко характерни местна:

  • Открит участък – Предпорталната част на обекта при Северен портал
  • Тунелна част изпълнявана по Нов австрийски тунелен метод – НАТМ и открит способ;
  • Открит участък – Предпортална част при Южния портал преминава през дере на р. Сухата река и минаване по планински склон.

Като част от Сдружение по ЗЗД, „Глобал Кънстръкшън“ АД изпълнява 49% от дейностите по строителство на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 от км 366+720 до км 369+000, в който разположен Тунел „Железница“.

Тунел „Железница“ е най-дългия пътен тунел на територията на Република България с дължина:

  • От км 366+746.80 до км 368+768,20 – ляво платно с дължина 2021.40м.
  • От км 366+766,80 до км 368+764,20 – дясно платно с дължина 1997,40м.

Подземното изграждане на тунелния участък, се извършва чрез прилагане на „Нов австрийски тунелен метод” (НАТМ).

Тунелната облицовка е определена в зависимост от дефинираните геометрични размери на напречния профил на тунела и в съответствие с инженерно-геоложките, хидрогеоложките и сеизмичните условия в тунелният участък.

Изпълнява се двупластова облицовка (тип сандвич) с хидроизолация между двата конструктивни пласта – първична и вторична облицовка.

Тунелът ще разполага с модерна система за управление – SCADA. Тя осигурява интеграция, наблюдение и управление на всички тунелни системи и подсистеми, в това число: електрозахранване, тунелно осветление, противопожарна система, видеонаблюдение, охранителна система, аудиооповестяване, система за измерване на физичните величини и управление на пънтите знаци в рамките на участъка.

кЛЮЧОВИ МОМЕНТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЕКТА

Завършена първична облицовка “сбойка” на тунела:

  • лява тръба 23.02.2021 г;
  • дясна тръба 27.02.2021 г.

Завършена вторична облицовка на тунела:

  • лява тръба 11.09.2021 г;
  • дясна тръба 30.09.2021 г.

“Глобал Кънстръкшън” АД разполага с необходимата специализирана механизация и квалифициран персонал за изпълниние на тунели по Нов австрийски тунелен метод – НТАМ.

ОЩЕ НАШИ ПРОЕКТИ
1