Scroll Top
1619 София, ул. "Огнеборец" 3

РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПЪТЕН ТУНЕЛ „ВИТИНЯ“ – ДЯСНА ТРЪБА, ПРИ КМ 32+260 НА АМ „ХЕМУС“

Стартира изпълнението на ремонтно-възстановителни дейности на пътен тунел „Витиня“ – ДЯСНА тръба, при км 32+260 на АМ „Хемус“.

Дейностите по привеждане на Тунел “Витиня” към съвременните технически изисквания включва доизграждане на три напречни връзки между двете тръби на тунела.

Предстои изпълнение на две напречни галерии осигуряващи пешеходно преминаване и една осигуряваща пешеходно и автомобилно движение. Галериите ще бъдат оборудвани с противопожарни врати, електроинсталации, вентилационни боксове и осветление.

Изкопните работи ще се извършат по т. нар. метод „черно сечение“, посредством тунелни багери.

Най – общо дейностите по изпълнението на тунел “витиня” включват:

  • Подземен изкоп;
  • Изпълнение на армоферми;
  • Изпълнение на тръбен чадър;
  • Изпълнение на SN и IBO анкери;
  • Изпълнение на монтаж на заварени мрежи;
  • Изпълнение на пръскан бетон;
  • Отводняване от временен и постоянен характер;
  • Изпълнение на хидроизолация;
  • Изпълнение на сондажни отвори;
  • Разрушаване не първичната тунелна облицовка в рамките на галериите;

Срок на изпълнение на обекта

Дейностите по мобилизация стартираха на 18 юни 2022г. като си изпълни защита на асфалтовото покритие н тунела и въвеждане на временна организация.

Срокът за изпълнение на укрепването на трите напречни връзки е септември 2022 г.

Дейностите се изпълняват посредством специализирана тунелна механизация и оборудване, собственост на „Глобал Кънстръкшън“ АД.

Информация, относно въведената временна организация за движение на обекта можете да откриете на следния адрес – тук!

ОЩЕ НАШИ ПРОЕКТИ
1