Scroll Top
1619 София, ул. "Огнеборец" 3

Модернизацията на път I-1 „Видин – Ботевград

ОБЕКТ 2 – Изграждане на съоръжения и пътни принадлежности при Модернизацията на път I-1 „Видин – Ботевград“ от км 33+400 до км 102+060

Изграждане на съоръжения и пътни принадлежности при Модернизация на път I-1 „Видин – Ботевград“ от км 33+400 до км 102+060. Участък 1 „п. в. Макреш – п. в. Бела“ от км 33+400 до км 47+000:

Мост при км 33+494;
Мост при км 36+060,60
Мост при км 36+409
Сводов водосток при км 36+491,8
Надлез при км 37+363
Сводов водосток при км 37+580
Надлез при км 38+098
Мост над река Арчар при км 39+105
Подлез при км 40+177,83
Сводов водосток при км 40+265
Подлез при км 42+650
Подлез при км 44+170

ОЩЕ НАШИ ПРОЕКТИ
1