Scroll Top
1619 София, ул. "Огнеборец" 3

УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП ЗА „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА”

УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП ЗА „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА”

Стартира изпълнението на укрепване на строителен изкоп за обект: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА”, в. з. „Американски колеж – І-ва част“, район „Младост“, гр. София“

Дейностите по изпълнение на обекта включват най – общо укрепване посредством сондажно изливни пилоти, монтаж на стоманени профили и пръскан бетон, както следва:

  • Сондиране за пилоти ф 600;
  • Доставка и монтаж на профили НЕА 240;
  • Доставка и полагане на бетон за пилоти C25/30;
  • Изпълнение на пръскан бетон между пилотите и заварени мрежи N8 20/20;

Изпълняваните сондажи са с различна дълбочина и варират от 8 до 12 метра. Тази система ва укрепване на строителен изкоп – посредством система от пилоти, армомрежи и пръскан бетон, е система която се използва предимно в градска среда.

Обекта се характеризира с изпълнение на дейностите в изключително ограничено пространство, предвид застрояването разположено в непосредствена близост.

Изпълнението се извършва посредством машина за шпунтови стени и пилоти SM 11/14 V

Срок за изпълнение на укрепването.

Срок за изпълнение на обекта – 40 календарни дни от подписване на договора.

Начало на изпълнение на дейностите  – август 2022

ОЩЕ НАШИ ПРОЕКТИ
1