Scroll Top
1619 София, ул. "Огнеборец" 3

УКРЕПВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП ПОСРЕДСТВОМ ШПУНТОВА СТЕНА, ГР. ПЛОВДИВ

ШПУНТОВА СТЕНА, ГР. ПЛОВДИВ

Изпълнение на укрепване на строителен изкоп чрез шпунтова стена в гр. Пловдив.

Укрепването  гарантира водоплътност и може да се използва многократно. Отделните елементи са сравнително леки, но достатъчно устойчиви при набиване.

Изпълняват се различни статически схеми конзолно или с подпиране, могат да се комбинират с анкери.

Дейностите по изпълнението на укрепването включват:

  • Транспорт до обекта и разкрой на стена тип “LARSSEN 23”
  • Изпълнение на стена “LARSSEN 23” 62 бр. ламели с ширина 5,50м

Укрепването се изпълнява чрез машина за укрепване чрез шпунтови стени и набивни пилоти SM 11/14 V и чук за набиване и извличане на пилоти MRZV 600 VS, собственост на „Глобал Кънстръкшън“ АД.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УКРЕПВАНЕТО ПОСРЕДСТВОМ ШПУНТОВА СТЕНА

Срок за изпълнение на обекта – 10 календарни дни от подписване на договора.

Начало на изпълнение на дейностите по укрепване на изкоп с шпунтова стева – ноември 2022.

ОЩЕ НАШИ ПРОЕКТИ
1