Scroll Top
1619 София, ул. "Огнеборец" 3

САМОПРОБИВНИ ИНЖЕКЦИОННИ АНКЕРИ АМ “ХЕМУС”

САМОПРОБИВНИ ИНЖЕКЦИОННИ АНКЕРИ – УКРЕПВАНЕ ПРИ КМ. 34+220 НА АМ “ХЕМУС”

Стартира изпълнението на укрепване на строителен изкоп със самопробивни инжекционни анкери при изпълнението на ремонтно – възстановителни дейности на виадукт при км. 34+220 на АМ “Хемус”.
Съоръжението, което се укрепва се намира на км. 34+220 от АМ „Хемус“. Мостът се състои от две независими конструкции, разположени успоредно една до друга – съответно за ляво и дясно платно, с широчинен габарит е автомагистрален, както следва: пътно платно 11,5m и два тротоара по 1,0m.
Ситуационно виадуктът се намира в крива и преходна крива, а нивелетно в права с наклон 4,57 %. Дължината на съоръжението за дясно платно е 233,40 м и се състои от 11 отвора, 10 стълба. Дължината на съоръжението за ляво платно е 105,00 м и се състои от 5 отвора, 4 стълба.
За да се позволи изпълнение на ремонтно-възстановителните дейности на долно строене на дясно платно е необходимо разкриване на част от стълбовете. Последното налага укрепване на подпорните стени на лявото платно, тъй като се налага да се извърши изкоп на 5м под долен ръб на фундаментите им.
Технологията за укрепване на изкопа е чрез изпълнение на анкерна стена с потактово торкретиране. Съгласно проекта ще се изпълнят самопробивни инжекционни анкери тип IBO с променлива дължина – R 38/7,1 с глава за сондиране d=90мм.
Първия ред анкери се изпълнява през фундамента на съществуваща подпорна стена.
Изкопа в дълбочина се извършва на етапи, като непосредствено след направата му се преминава към полагане на армировъчна мрежа и торкрет бетон. Изпълнението на всеки следващ ред анкери, се извършва след набиране на якост на торкрет бетона. Тези анкери се изпълняват шахматно през вече изпълнения торкрет бетон.
При направа на сондирането се използва инжекционен разтвор със съответните характеристики съгласно проект.

Срокът за изпълнение на укрепването на строителения изкоп  при изпълнението на ремонтно – възстановителни дейности на виадукт при км. 34+220 на АМ “Хемус” е 45 дни.

Укрепването се изпълнява чрез машина за анкери и микропилоти “INTEROC AN120” собственост на „Глобал Кънстръкшън“ АД.

ОЩЕ НАШИ ПРОЕКТИ
1