Scroll Top
1619 София, ул. "Огнеборец" 3

Укрепване на изкоп с пилоти в Манастирски ливади – изток

Укрепване в м-т „Манастирски ливади – изток“

Стартира изпълнението на укрепване на строителен изкоп за обект „Високоетажна жилищна сграда с преход в етажността и подземен гараж в УПИ-X-1287 – за ж. стр. кв.22, м-т „Манастирски ливади – изток“ – Укрепване на строителен изкоп с пилоти“

Дейностите по изпълнение на обекта включват най – общо укрепване посредством сондажно изливни пилоти, монтаж на стоманени профили и пръскан бетон, както следва:

  • Сондиране за пилоти ф 500;
  • Сондиране за пилоти ф 400;
  • Доставка и монтаж на профили IPE 360 – 102 бр. и HEB 220 – 2 бр.
  • Доставка и полагане на бетон за пилоти C25/30;
  • Изпълнение на пръскан бетон между пилотите и заварени мрежи N8 20/20;

Укрепване на строителен изкоп посредством система от пилоти, армомрежи и пръскан бетон за укрепване, е система която се използва предимно в градска среда.

Изпълнението се извършва в няколко стъпки. Първо се изпълняват пилоти през около 1,0m. След това се откопават хоризонтални ивици с малка височина, където се монтира заварената армомрежа. След което се изпълнява пръскан бетон.

Изпълнението се извършва посредством машина за шпунтови стени и пилоти SM 11/14 V

Срок за изпълнение на укрепването.

Срок за изпълнение на обекта – 40 календарни дни от подписване на договора.

Начало на изпълнение на дейностите mпо укрепване на изкоп с пилоти – март 2022

ОЩЕ НАШИ ПРОЕКТИ
1